Skip to content

 

Załącznik

 

 

 

do Zarządzenia Nr 6/2013

Prezesa Zarządu-Dyrektora PGK Spółka z o.o.

z dnia 5 marca 2013 roku

 

 

CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI ŚWIADCZONE

NA CMENTARZU KOMUNALNYM W ZAMOŚCIU

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 MARCA 2013 ROKU

 

Lp. Rodzaj opłaty Opłata netto w zł 8% VAT Opłata brutto w zł
I. Opłata za grób ziemny na okres 20 lat


1. dla osoby dorosłej 900,00 72,00 972,00
2. dla dziecka 700,00 56,00 756,00
II. Opłata za miejsce i grób betonowy


1. Grób betonowy wewnątrz sektora:


a. jednoosobowy 2 200,00 176,00 2 376,00
b. dwuosobowy 3 500,00 280,00 3 780,00
c. czteroosobowy 5 800,00 464,00 6 264,00
2. Grób betonowy przy alejce:


a. jednoosobowy 2 400,00 192,00 2 592,00
b. dwuosobowy 3 800,00 304,00 4 104,00
c. czteroosobowy 6 000,00 480,00 6 480,00
3. Grób betonowy w głównej części cmentarza wewnątrz sektora:


a. dwuosobowy 6 600,00 528,00 7 128,00
b. czteroosobowy 12 600,00 1 008,00 13 608,00
4. Grób betonowy w głównej części cmentarza przy alejce:


a. dwuosobowy 7 300,00 584,00 7 884,00
b. czteroosobowy 13 900,00 1 112,00 15 012,00
III. Opłata za użytkowanie grobu ziemnego na dalsze 20 lat


1. dla osoby dorosłej 700,00 56,00 756,00
2. dla dziecka 600,00 48,00 648,00
IV. Opłata za dochowanie zwłok lub szczątków do istniejącego grobu betonowego 800,00 64,00 864,00
V. Opłata eksploatacyjna na okres 10 lat licząc od 2013 r.– grób osoby dorosłej 510,00 40,80 550,80
VI. Opłata eksploatacyjna na okres 10 lat licząc od 2013 r. – grób dziecka 186,00 14,88 200,88
VII. Opłaty za usługi cmentarne


1. Przygotowanie grobu betonowego 300,00 24,00 324,00
2. Zdjęcie płyty nagrobkowej 250,00 20,00 270,00
3. Przechowywanie zwłok w chłodni – za każdą rozpoczętą dobę 55,00 4,40 59,40
4. Wykonywanie usług przez firmy pogrzebowe 220,00 17,60 237,60
5. Korzystanie z domu żałoby 300,00 24,00 324,00
6. Przewóz zwłok wózkiem "meleks" 100,00 8,00 108,00
7. Umożliwienie wykonywania prac budowlanych /ustawienie nagrobka/


a. dla osoby dorosłej 300,00 24,00 324,00
b. dla dziecka 150,00 12,00 162,00
8. Umożliwienie wykonania prac w zakresie małej architektury przy grobie betonowym 100,00 8,00 108,00
9. Kaucja* na zabezpieczenie porządku po zakończeniu prac budowlanych 200,00 x 200,00
10. Sprzedaż, zamiana, zrzeczenie grobu 200,00 16,00 216,00

 

* Kaucja powinna być wpłacona razem z opłatą za umożliwienie wykonania prac budowlanych a po ich zakończeniu i potwierdzeniu przez pracownika Cmentarza porządku w odnośnym miejscu, zwracana wpłacającemu.